บริจาคเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา สุขใจ ได้บุญ

วิทยุเนชั่น จัดพิธีปิดโครงการ “ห้องสมุดเสียง Nation Digital Voice #3” พร้อมจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน  และกิจกรรมสันทนาการ สร้างความบันเทิงให้แก่น้อง ๆ ผู้พิการทางสายตา พร้อมมอบของขวัญอีกเพียบ

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2557 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ  คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ร่วมปิดโครงการ “ห้องสมุดเสียง Nation Digital Voice” ปีที่ 3 ซึ่งวิทยุเนชั่นร่วมกับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ และมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดทำโครงการขึ้น เพื่อช่วยเหลือและเติมเต็มให้แก่ผู้พิการทางสายตา ผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ด้วยตัวเอง  รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และบุคคลโดยทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสารอันหลากหลาย ในยุคสังคมข่าวสารไร้พรหมแดน  ซึ่งผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ต่างสุขใจและได้บุญไปพร้อมๆ กัน

นางสาวเอี่ยมศรี กล่าวว่า จากความสำเร็จใน 2 ปีที่ผ่านมา และเสียงเรียกร้องของผู้ฟังวิทยุเนชั่น รวมถึงผู้สนับสนุน ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  วิทยุเนชั่น จึงร่วมกับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด จัดทำโครงการขึ้นต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ฟัง  ซึ่งปีนี้ มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นผู้อ่านหนังสือเสียง 100 ราย หรือเป็นหนังสือ 100 เล่ม

ซึ่งทางวิทยุเนชั่น ได้นำไปจัดทำเป็น DVD เพื่อนำส่งให้แก่ มูลนิธิเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิคอลฟีลด์ เพื่อแจกจ่ายต่อไปยังมูลนิธิต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือ  นอกจากนี้ วิทยุเนชั่นยังจัดทำอีกส่วนหนึ่งเพื่อนำไปแจกจ่ายยังมูลนิธิ สมาคม อื่น ๆ รวมถึงผู้สนใจ เพื่อเป็นวิทยาทานและยังประโยชน์แก่บุคคลต่าง ๆ ด้วย

ทั้งนี้ วิทยุเนชั่นตั้งปณิธานว่า จะดำเนินโครงการ “ห้องสมุดเสียง Nation Digital Voice” หรือโครงการสื่อสาระเพื่อผู้พิการทางสายตาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้านคุณหญิงอุไรวรรณ กล่าวว่า การดำเนินโครงการ 2 ครั้งที่ผ่านมา ทำให้ผู้พิการทางสายตาได้รับความรู้ และเรียนรู้โลกได้กว้างยิ่งขึ้น ผ่านเสียงของอาสาสมัคร ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาอ่านหนังสือให้ฟัง เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น เนื่องด้วยประเทศไทยและโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ผู้พิการทางสายตา ยังขาดโอกาส ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ที่จะก้าวทันโลก ก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  การใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย จะช่วยเติมเต็มโอกาสที่ขาดหายไป ยังประโยชน์แก่การเรียนรู้ รวมถึงเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่อยู่ในโลกมืดอย่างไม่หยุดยั้ง

และเนื่องในโอกาสที่ วันที่ 3 ธ.ค. เป็น “วันคนพิการสากล” วิทยุเนชั่นจึงได้กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกม แจกของขวัญให้แก่น้อง ๆ รวมถึงการแสดงดนตรี จากมหาวิทยาลัยเนชั่น สร้างความสนุกสนานและความบันเทิง แก่น้อง ๆ โดยน้อง ๆ ยังได้แสดงความสามารถ ร้องเพลงเพื่อเป็นการขอบคุณแก่ผู้ใหญ่ใจดีอีกด้วย

ฝ่ายสื่อสารองค์กร NBC :02-338-3600