เครือเนชั่น พร้อมพนักงานร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างโกเมศไตรรัตนเจดีย์ ณ วัดโกเมศรัตนาราม

(3 สิงหาคม 2563) นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารเครือเนชั่น และพนักงาน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโกเมศไตรรัตนเจดีย์ณ วัดโกเมศรัตนาราม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยนายฉาย ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ขณะที่ พระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม) เจ้าอาวาส วัดโกเมศรัตนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ นับยอดรวมได้ 3,943,979.03 บาท

นายฉาย กล่าวว่าสำหรับการจัดสร้างโกเมศไตรรัตนเจดีย์ มีความสูง 45 เมตร ฐานเจดีย์กว้าง 38 เมตร ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ศึกษาและปฎิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนทั่วไป รวมถึงจะใช้ในการเผยแพร่พุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นปูชนียสถานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร สร้างสรรค์สังคมดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นสิริมงคลของคนในชุมชนและประชาชนทั่วไปที่ได้มาสักกาละบูชา และปฏิบัติบูชา ทั้งนี้ โกเมตไตรรัตนเจดีย์ มี 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากดินแดนต่างๆ ชั้นที่ 2 ประดิษฐานรูปปั้นพระเถรานุเถระ และชั้นที่ 3 ประดิษฐานรูปปั้นพระเกจิอาจารย์จากภูมิภาคต่าง ๆ

นอกจากนี้ วัดโกเมศรัตนารามแห่งนี้ ได้ถูกจัดสร้างมาแล้วกว่า 30 ปี เพื่อเป็นสถานศึกษาวิชาการทางโลกและทางธรรมของพระภิกษุสงฆ์สามเณร เป็นสถานที่พักอาศัยและเล่าเรียนของพระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นสถานที่อบรมในด้านการปฎิบัติธรรม และปฏิบัติศาสนกิจ เป็นกำลังของศาสนาและสังคม