เด็กๆเยี่ยมชม เนชั่นทีวี

มาไกลเหลือเกิน น้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคณาจารย์ร่วม 60 คน จากโรงเรียนบ้านสาคร จ.นราธิวาส เดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานของสถานีข่าวเนชั่น ทีวี กันตั้งแต่เช้าตรู่ น้องได้เข้าชมรายการ “เก็บตกจากเนชั่น ภาคเช้า” โดยผู้ประกาศของรายการ กนก รัตน์วงศ์สกุล ธีระ ธัญไพบูลย์ และวีณารัตน์ เลาหภคกุล ต้อนรับน้องๆ อย่างอบอุ่น