28/11/2018 เนชั่นทีวี 22 ภูมิใจเสนอปรากฎการณ์ความสนุกสนานครั้งใหม่ หนึ่งปี มีครั้งเดียว วันพิเศษ เพื่อคนพิเศษ NATION TV Fan Day 2018

เนชั่นทีวี 22 ภูมิใจเสนอปรากฎการณ์ความสนุกสนานครั้งใหม่ หนึ่งปี มีครั้งเดียว วันพิเศษ เพื่อคนพิเศษ NATION TV Fan Day 2018

เนชั่นทีวี 22 ภูมิใจเสนอปรากฎการณ์ความสนุกสนานครั้งใหม่ “หนึ่งปี มีครั้งเดียว วันพิเศษ เพื่อคนพิเศษ NATION TV Fan Day 2018” อินเทรนด์และกับอินไซด์ไปกับความสนุกหรรษาแบบพีคๆ ที่ใครต้องอิดฉาตาร้อน !!