ผู้ประสานงานนักลงทุน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1854 ชั้น 9,10,11 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : (662)338-3333
โทรสาร : (662) 3338-3904
อีเมล์ : [email protected] / [email protected]