ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

     บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC เป็นผู้ผลิตและจัดทำรายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและสาระความรู้ ผ่านช่องทางการออกอากาศหลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ทาง สถานีโทรทัศน์ยูบีซี ช่อง 8 ด้วยรายการข่าว “เนชั่นทันสถานการณ์” เป็นรายการเชิงข่าวเป็นหลักแห่งแรกของประเทศไทย

     ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เนชั่น ทีวี ได้ออกอากาศส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมที่สถานีโทรทัศน์ไททีวี ช่อง 1 ผ่านทางระบบ MMDS และส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ในระบบ C-Band และ ระบบ Ku-Band ให้ผู้ที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมที่อยู่ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย สามารถรับชมได้ฟรีที่ช่องหมายเลข 22 โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ

     ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถึ่และประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล ประเภทช่องข่าว ความคมชัดมาตรฐาน (SD) ในชื่อช่อง Nation TV 22 ที่นำเสนอรายการข่าว และมุ่งความเป็นเอกลักษณ์ของช่องและผลิตรายการด้านข่าวสาร สาระความรู้ ต่อยอดจากการร่วมผลิตรายการที่ช่องฟรีทีวี และได้นำทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น ข้อมูลข่าว ภาพข่าว คุณภาพบุคลากรทีมข่าว มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องการจัดกิจกรรมต่างๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศน์
     บริษัทฯ เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การจัดหารายการออกอากาศ  การให้เช่าเวลาออกอากาศ และการขายเวลาโฆษณา ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา การรับจ้างผลิตรายการสารคดีสั้น และค่าเช่าเวลา โดยได้บริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่อง Nation TV 22 อย่างเต็มรูปแบบ

ชื่อสถานีแนวคิดหลักของสถานีช่องทางรับชม
สถานีข่าว Nation TV 22 เริ่มออกอากาศปี 2557
สถานีข่าวและสาระความรู้ 24 ชั่วโมง ซึ่งมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เป็นกลาง ทันเหตุการณ์ พร้อมบทวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านจากทีมงานข่าวที่มีประสบการณ์- อุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดิจิทัล(Settop Box)
- ช่อง Nation TV 22
- เคเบิลทีวีท้องถิ่น
- เว็บไซต์ www.nationtv.tv
- โทรศัพท์เคลื่อนที่
- Application ผ่าน ระบบ IOS และ Android

     และมีรายการโทรทัศน์ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีออกอากาศผ่านจอแอลซีดีบนสถานีและในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส และบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวและสาระความรู้กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีโดยมีรายได้จากส่วนแบ่งการขายเวลาและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในรายการ  

     ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบายการต่อยอดธุรกิจ โดยนำข้อได้เปรียบที่มีอยู่ทั้งด้านเนื้อหาข้อมูล  คุณภาพ บุคลากร ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ด้วยการนำเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมหรือข่าวเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของกระแสสังคม มาสร้างสรรค์เป็นสินค้าหรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของบริษัทฯ 

     บริษัทฯ มีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขันสำหรับธุรกิจสื่อโทรทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ด้วยการ “สร้างความเป็นผู้นำในการเป็นสถานีข่าวอันดับ 1 ในทุกกลุ่มเป้าหมาย”  ในภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลที่มีความรุนแรงอย่างมาก ฝ่ายบริหารจึงได้ปรับแผนการดำเนินการใหม่ที่จะสามารถพึ่งพาตัวเองและถึงจุดคุ้มทุนได้ด้วยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ดังนี้ 

การพัฒนาคุณภาพรายการอย่างต่อเนื่อง
     บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพรายการ โดยสร้างรายการรูปแบบใหม่ๆ ในช่อง Nation TV 22 ด้วยการปรับเนื้อหารายการ ผังรายการ ผู้ดำเนินการใหม่  รวมถึงการบริหารจัดการข่าวอย่างเป็นระบบ ให้มีการกลั่นกรองในทุกๆ คอนเท้นท์ เพื่อมั่นใจว่ามีคุณภาพและความน่าเชื่อถือสูงสุด ก่อนนำเสนอออกอากาศไปในทุกช่องทาง ซึ่งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งด้วยเนื้อหามากกว่าการยึดติดตัวบุคคล

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเป็นสถานีข่าวและสาระความรู้ 24 ชั่วโมง นำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เป็นกลาง ทันเหตุการณ์ พร้อมบทวิเคราห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านจากทีมข่าวที่มีประสบการณ์ รวมถึงเป้าหมายการเข้าถึงกลุ่มคนดูที่หลากหลายและทุกกลุ่มอายุ ด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญดังนี้

  1. เพิ่มความรวดเร็ว ด้วยข้อมูลข่าวที่ลึก รอบด้าน คงอัตลักษณ์เป็นสถานีข่าว ด้วยการเพิ่มทีมข่าวเฉพาะกิจ “เนชั่นทีมล่าข่าว” เพื่อเกาะติดและรายงานเพิ่มช่วง Breaking News เพื่อนำเสนอให้ผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ สามารถทำให้เกาะติดสถานการณ์ที่สถานีข่าวเนชั่น 22 ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. การนำเสนอข่าวผ่านป้าย LED ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มฐานคนดูให้มากขึ้น
  3. การปรับเปลี่ยนหน้าจอด้วยการลงทุนสตูดิโอใหม่ และมีการนำเทคโนโลยีทั้งโฮโลแกรม 3D เพื่อให้นำเสนอรูปแบบข่าวให้น่าสนใจ 
  4. การทำกิจกรรมร่วมกับผู้ชมในโอกาสที่ช่อง Nation TV ก้าวสู่ปีที่ 21 โดยจะมีการออกแคมเปญตอบแทนผู้ชมด้วยกิจกรรมแจกรางวัล

     ช่อง Nation TV 22 ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมผู้ประกาศ ในการเป็นผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ รวมทั้งการจัดโครงการสานฝันผู้ประกาศ เพื่อเสาะหาคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

กำหนดอัตราค่าโฆษณาที่เหมาะสม
     บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดอัตราค่าโฆษณาของช่องรายการ ให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คือ คุ้มค่าต่อลูกค้าผู้ลงโฆษณา เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว รวมถึงเป็นอัตราที่บริษัทฯ สามารถดำรงอยู่และแข่งขันในธุรกิจได้ ซึ่งการกำหนดอัตราค่าโฆษณา จะพิจารณาจากความนิยมของรายการ ช่วงเวลาในการออกอากาศ และเทียบเคียงกับอัตราค่าโฆษณาของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจเดียวกัน เช่นเดียวกับการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีทีมขายโฆษณาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการขายโฆษณาในรูปแบบ Branded Content หลากหลายและโฆษณาที่ออกอากาศในช่วงคั่นต่อรายการ (Loose Spot)

กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของธุรกิจสื่อโทรทัศน์  มี 2 กลุ่ม ได้แก่ 

  1. กลุ่มตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) คือ บริษัทที่ให้บริการวางแผนการโฆษณาและจัดสรรเวลาโฆษณาให้กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ โดยตัวแทนโฆษณาจะซื้อเวลาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในลักษณะเป็นชุด (Package) หลายรูปแบบในหลายรายการ และหลายช่วงเวลา ส่วนใหญ่เป็นการซื้อล่วงหน้าและมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 1 ปี
  2. กลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ได้แก่ บริษัททั่วไปที่กำหนดแนวทางโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้เอง โดยจะติดต่อซื้อเวลาโฆษณา หรือร่วมดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับบริษัทฯโดยตรง

การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดหน่ายของธุรกิจสื่อโทรทัศน์
     บริษัทฯ มีฝ่ายขายโฆษณาของตนเอง ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อกับบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยตรงในรูปแบบ Branded Content และ Tie in หลากหลายรูปแบบ การผลิตวิดีทัศน์แนะนำสินค้าและองค์กร โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพมุมสูง  ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมแก่ลูกค้าตรงจำนวนมาก และโฆษณาที่ออกอากาศในช่วงคั่นต่อรายการ (Loose Spot)  

     สำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้สื่อของ บริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางสถานีและพิธีกร เพื่อช่วยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากที่สุด 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศน์
     สถานีโทรทัศน์ของบริษัทฯ มีปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ บุคลากร ฐานข้อมูลข่าว สถานที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งบริษัทฯ แบ่งรูปแบบการผลิตและจัดหารายการออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

รายการที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต
     News Programme : ฝ่ายข่าวทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาและผลิตข่าวทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ อาชญากรรม สังคม ศีลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ บันเทิง ภูมิภาค เพื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการคุยข่าว รายการสัมภาษณ์ข่าว รายการสนทนาและวิเคราะห์ข่าว เป็นต้น ซึ่งจะมีการประชุมกองบรรณาธิการทุกสายข่าวกำหนดทิศทางข่าวร่วมกัน กำหนดชิ้นงานข่าวให้ผู้สื่อข่าวไปทำข่าว พิจารณาคัดเลือกข่าวที่มีคุณค่าน่าสนใจออกอากาศและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาข่าว ก่อนออกอากาศทุกครั้ง      Non News Programme : บริษัทฯ มีฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์รายการ ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการข่าวและรายการที่เกี่ยวข้องกับข่าว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายการสาระความรู้  ไลฟ์สไตล์ และรายการสารคดีสั้นที่เป็นประโยชน์ (Filler) ซึ่งแต่ละรายการจะมีผู้ควบคุมรายการ (Producer) ทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้การผลิตรายการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

รายการที่ร่วมผลิตกับผู้ผลิตภายนอกและพันธมิตรสื่อ
     บริษัทฯ มีการตกลงร่วมผลิตรายการกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตอิสระมืออาชีพ ซึ่งบริษัทฯจะคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นรายการประเภทสาระความรู้และวาไรตี้ ไลฟ์สไตล์  โดยบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการวางแนวคิดของรายการ เพื่อให้รายการมีเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอที่สอดคล้องกับนโยบายสถานี รวมถึงเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบคุณภาพรายการก่อนนำแพร่ภาพออกอากาศต่อไป

รายการที่ให้ผู้ผลิตภายนอกเช่าเวลาออกอากาศ
     บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกประเภทรายการให้หลากหลาย เพื่อให้สถานีมีรายการครบทุกรส ทุกรูปแบบ ซึ่ง Nation TV 22 ได้จัดแผนพัฒนาคอนเทนต์และบุคลากรควบคู่ไปกับแผนการตลาด เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะของสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับทีมขายโฆษณาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการขายโฆษณาได้หลากหลายรูปแบบ