ธุรกิจสื่อวิทยุ

บริษัทฯร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการดำเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจาย เสียงระบบ F.M. โดยมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ร่วมผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz และ F.M. 102.0 MHz

 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังเป็นผู้ร่วมผลิตรายการข่าวสั้นต้นชั่วโมง เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz , F.M. 102.0 MHz, A.M. 1107 KHz และสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้