ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและสาระความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อแพร่ภาพผ่านสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องต่างๆ และโทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิก เช่น เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำทรัพยากร อาทิเช่น ข้อมูลข่าวและภาพข่าว คุณภาพบุคลากรทีมข่าว มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ ซึ่งธุรกิจจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ที่บริษัทฯ ดำเนินการ ณ ปัจจุบัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี

สถานีข่าว 24 ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศ ภายใต้ชื่อ Nation TV ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยบริษัทฯ เป็นผู้บริหารงาน รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการผลิตและจัดหารายการ ขายเวลาโฆษณา ให้เช่าเวลาออกอากาศ และแพร่ภาพรายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation TV ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ TTV ช่อง1 เคเบิลทีวีท้องถิ่น ทีวีดาวเทียม เว็บไซต์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีรายได้หลักจากการขายเวลาโฆษณา รับจ้างผลิตรายการ ผลิตสารคดีสั้น และค่าเช่าเวลา

Nation TV ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง โดยรายการในแต่ละช่วงเวลาจะมีความหลากหลายทั้งด้านเนื้อหา เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ สุขภาพ และรูปแบบการนำเสนอ เช่น การอธิบายความ การวิเคราะห์ เจาะลึกที่มาที่ไป และการพยากรณ์เหตุการณ์ รวมถึง มุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลข่าวสารบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นกลาง และทันเหตุการณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ สามารถเตรียมรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

 
ช่องทางรับชม สถานีข่าวเนชั่น ทีวี

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

จากการที่ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ของบริษัทฯ อันได้แก่ สถานีข่าว Nation TV และรายการโทรทัศน์ต่างๆ ในสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี ประสบความสำเร็จได้รับความนิยมจากผู้ชม บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะนำข้อได้เปรียบที่มีอยู่ทั้งด้านเนื้อหาข้อมูล คุณภาพบุคลากร ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยการนำเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมหรือข่าวเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของกระแสสังคมมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าหรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยลักษณะสินค้า บริการ หรือกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการ ณ ปัจจุบัน มีดังนี้

1. การผลิตและจำหน่าย VCD และ DVD

ผลิตและจำหน่ายโดยการนำเทปบันทึกภาพรายการโทรทัศน์ที่แพร่ภาพทางสถานีข่าว Nation TV และสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมในระดับสูง มารวบรวมจัดทำเป็น VCD และ DVD จำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ที่นำมาจัดทำ VCD และ DVD จะเป็นรายการประเภทวาไรตี้ ไลฟ์สไตล์ และรายการสารคดี เพื่อนำเสนอสาระความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์พอเพียง, บล็อกเกอร์มืออาชีพ (คุณก็เป็นได้), ย้อนตำนานหัวมังกร (ย่านเยาวราช), ชีพจรโลกกับสุทธิชัย หยุ่น ชุดมรดกโลก ตอน อู่อารย-ธรรมอิหร่าน, กอล์ฟเอ็กซ์ฮอตทริค เป็นต้น

 

2. การจัดอบรมสัมมนา

จัดโดยการนำเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่แพร่ภาพทางสถานีข่าว Nation TV ที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมในระดับสูง เหตุการณ์หรือสิ่งที่อยู่ในความสนใจของกระแสสังคม มาจัดเป็นหลักสูตรการอบรมสัมมนาให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ เช่น การอบรมเรื่อง “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน ” การอบรมเรื่อง “สานฝันผู้ประกาศ” การอบรมเรื่อง “เพาะกล้าผู้ผลิตรายการ” เป็นต้น

 

3. การจัดนำเที่ยว

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชมที่ชื่นชอบและติดตามชมรายการโทรทัศน์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวกับผู้ดำเนินรายการและทีมงานผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัทฯ ในลักษณะท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงวิชาการ และศึกษาดูงานด้านธุรกิจการค้า เช่น นำเที่ยวงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น (The 33rd International Food and Beverage Exhibition : FOODEX JAPAN 2008), นำเที่ยวประเทศต่างๆ ตามรอยทีมงานถ่ายทำสารคดี “เส้นทางสายไหม” ของรายการชีพจรโลกกับสุทธิชัย หยุ่น ที่เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 และสถานีข่าว Nation TV, นำเที่ยวซัวเถา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, นำเที่ยวตามรอยพระพุทธเจ้า และนำเที่ยวยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

 

4.การจัดกิจกรรมพิเศษ

จากข้อได้เปรียบในการมีสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง ประกอบกับมีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และทีมงานผู้มีประสบการณ์ รวมถึงมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในหลากหลายธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีบริการรับจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างครบวงจรในทุกรูปแบบ ทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมวิชาการ ตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรม ผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา ซึ่งกิจกรรมพิเศษที่บริษัทฯได้ดำเนินการในปี 2556 เช่น โครงการห้องสมุดดิจิตอล จัดทำหนังสือเสียงมอบให้แก่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า จัดอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับเจ้าของรถคันแรกทั่วประเทศ โครงการด้วยเกล้า ด้วยข้าว เชิญชวนผู้ชมและผู้ประกอบการธุรกิจทำบุญช่วยชาวนา ด้วยการซื้อข้าวเกษตรอินทรีย์มอบให้แก่ ผู้ยากไร้ผ่านองค์กรการกุศลต่างๆ และทหาร ตำรวจตระเวณชายแดน รวมถึงเจ้าหน้าที่อุทยานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ห่างไกล